Invulling programma

Goede voorbereiding…

Tof dat je aan de slag gaat met MDT Sport bij een vereniging in jouw buurt! Voor een goede start en verloop van jouw MDT Sport programma maak je een TRY OUT of GO PRO plan. Hierin beschrijf je jouw leerdoelen, welke activiteiten je gaat uitvoeren en welke begeleiding je hierbij nodig hebt.

Heb je hulp nodig bij het maken van jouw plan? Bespreek dit met je begeleider zodat je het (deels) samen kunt doen!

Zo ziet jouw MDT Sport programma eruit:

1. Contactgegevens MDT’er


2. Contactgegevens van de vereniging


3. Motivatie


4. Invulling MDT Sport programma

Formuleer 3 tot 5 leerdoelen volgens de SMART methode.

Zo ja, welke?


5. Begeleiding

Maak een overzicht hiervan. Er is een minimum van twee 1-op-1 gesprekken per half jaar.