MDT Sport gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Je hebt toestemming gegeven door het vinkje aan te klikken; Ik ga ermee akkoord dat MDT Sport mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor interne doeleinden.
Het is voor MDT Sport noodzakelijk om gegevens te verwerken om er een overeenkomst – MDT Sport traject gevolgd gaat worden.

MDT Sport gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

MDT Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij MDT Sport de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Indien er een overeenkomst / een MDT Sport traject wordt gestart, worden uw gegevens bewaard gedurende het traject. Na afronding van een MDT Sport traject zullen uw gegevens nog halfjaar bewaard worden voor interne monitoring. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij MDT Sport de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Jouw vraag wordt door onze bondscoördinatoren beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

MDT Sport voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Inloggen