Verenigingen

Wat tof en goed dat jullie jongeren gaan begeleiden binnen de vereniging! Op deze pagina geven we meer toelichting op het programma MDT sport en omschrijven we wat er van de vereniging wordt verwacht. We zijn ervan overtuigd dat de inzet en betrokkenheid van jongeren voor jouw vereniging van grote meerwaarde is. Dit zijn de bestuurders, trainers en coaches van de toekomst!

Wat kan MDT voor jouw vereniging betekenen?

MDT staat voor Maatschappelijke DienstTijd. Het is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Een win-win situatie, want ook voor de verenigingen is het goed en belangrijk dat jongeren betrokken zijn in alle lagen van de vereniging.

Dit MDT project richt zich op de sportsector: een samenwerking met KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), NeVoBo (volleybal) en KNLTB (tennis). Binnen de sportsector kunnen we gezamenlijk waardevolle leerervaringen bieden aan jongeren. Een leerervaring waarin zij zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan jullie vereniging en dus aan onze maatschappij!

Voor wie?

MDT is ontwikkeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar. We zijn ons ervan bewust dat deze jongeren erg van elkaar verschillen in levensfase, achtergrond, kennis en kunde. De ambities van MDT zijn gericht op maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Het is dus erg belangrijk dat de jongere zijn/haar talenten kan ontwikkelen en deze gericht binnen de vereniging kan inzetten.

Onze programma’s

MDT Sport bestaat uit 2 programma’s, het GO PRO en het TRY OUT programma:

Go pro!

Als een jongere al weet wat hij/zij wil leren, dan wordt het programma GO PRO ingezet. Samen met een begeleider vanuit de vereniging wordt er een plan opgesteld hoe de ontwikkeldoel(en) worden bereikt. De invulling hiervan wordt afgestemd op het niveau van de jongere. In een periode van 6 tot 12 maanden wordt er gewerkt aan verschillende activiteiten die aansluiten op de ontwikkelingsdoel(en). Denk hierbij aan bijvoorbeeld persoonlijke vaardigheden als samenwerken, communicatie en plannen. Of bij praktijkgerichte vaardigheden aan training geven/coachen projectmanagement, eventorganisatie en presenteren. De tijdbesteding voor de jongere is 2 – 8 uur per week. Het programma GO PRO is gericht op het verder ontwikkelen van talenten.

Try out

Het programma TRY OUT is opgezet voor jongeren die nog niet precies weten ze willen. Afhankelijk van de interesse van de jongere wordt er samen met de begeleider vanuit de vereniging een plan opgesteld. De invulling hiervan wordt afgestemd op het niveau van de jongere. Het programma duurt 6 tot 12 maanden en bestaat uit maximaal 6 opeenvolgende periodes van 1 of 2 maanden waarin maximaal 6 activiteiten worden verkend. Denk hierbij aan bijvoorbeeld trainer, bardienst of social mediaspecialist, aankomend bestuurslid. De tijdbesteding voor de jongere is 2 – 6 uur per week. Het programma TRY OUT helpt om een betere keuze te maken voor een (vervolg)opleiding of zelfs een baan.

Meld je vereniging aan!

Heb je nog vragen? Mail naar info@mdtsport.nl.

Inloggen