Verenigingen

Het sportlandschap verandert en het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp in de regio, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe, slimme en innovatieve verbindingen.

MDT Sport staat voor Maatschappelijke Dienst Tijd Sport. Het is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNKV (korfbal), KNLTB (tennis), KNVB (voetbal) en Nevobo (volleybal). In dit project levert de jongere vanuit zijn/haar perspectief en inzichten een toegevoegde waarde aan de vereniging waardoor de sport wordt versterkt.

Een nieuwe kijk op vrijwilligerswerk

MDT Sport helpt de sportvereniging om een verdeling van taken op een dusdanige manier in te richten dat het voor jongeren interessant wordt om vrijwilligerswerk te doen. Bovenal zorgt het centraal stellen van de ontwikkelbehoefte van de jongere voor een nieuwe wederkerigheid in vrijwilligerswerk. Hiermee plaveien we dus niet alleen de weg voor de jongeren die nu participeren, maar creëren we ook een omgeving waarin in de toekomst nog veel meer jongeren een maatschappelijke rol vervullen. De behoefte van de jongeren staat hierbij centraal en we matchen deze aan de behoefte van de vereniging om een vitale sportaanbieder te zijn én te blijven. We hebben voor MDT Sport twee programma’s ontwikkeld voor jongeren, aansluitend op de motivatie van jongeren om zich in te zetten als vrijwilliger.

Sport is in veel gevallen een afspiegeling van de samenleving. Met dit project wordt de positieve verbindende kracht van sport ingezet om mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. In relatie tot het versterken van de positie van jongeren leidt een MDT Sport programma tot persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi meegenomen als we jongeren ook weten te verleiden tot een langere inzet als vrijwilliger!

Gezamenlijk kunnen we die verbindende kracht van sport vergroten met dit project. We hopen dat we veel jongeren én verenigingen mogen verwelkomen binnen MDT Sport!

Meld je vereniging aan!

Vanwege dat de regeling stopt kunnen wij geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Mogelijk krijgt het later nog een vervolg.
Dank in ieder geval voor uw, jouw interesse!

Heb je vragen?

Mail naar info@mdtsport.nl